Історія філії

На теренах Хмельниччини упродовж декількох років успішно фунціонує Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля», яка здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, особистісний розвиток і кар’єрне зростання яких відповідає високим інтелектуальним та академічним стандартам.

Філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля» створена 01 квітня 2016 року (Наказ ректора від 17.03.2016 р. № 110/05) як структурний підрозділ Донецького національного університету імені Василя Стуса – потужного науково-освітнього комплексу найвищого ІV рівня акредитації, одного із провідних вищих навчальних закладів України.

Згідно з Положенням про Філію Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля», затвердженим рішенням Вченої ради від 29.09.2017р., протокол №1 (наказ ректора від 02.10.2017 р. №274/05), основними напрямами діяльності Філії є: підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів, підготовка та перепідготовка кадрів для зарубіжних країн, науково-дослідна робота, наукові дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук, інноваційна діяльність, спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів, культурно-освітня, методична, видавнича, господарська діяльність, співробітництво з закордонними вищими навчальними закладами у сферах освіти і науки.

Метою діяльності Філії є її динамічний розвиток як інтелектуально-наукового центру для проведення соціальної, освітньої та просвітницької роботи на території Хмельницької області, створення потужного середовища для забезпечення високого рівня якості освіти та наукових досліджень, інноваційної діяльності